Waar droom jij van?

Proef en zie dat de HEERE goed is. (Psalm 34:9)

Misschien voor sommige gelijk een lastige vraag, terwijl anderen meteen het antwoord al weten: “Een heerlijke vakantie in een ver land.”,  “Een baan die echt bij mij past.”, “Meer tijd voor mijn gezin zodat we echt leuke dingen samen kunnen doen.”, “Groeien in je relatie met God.”, “Van betekenis zijn voor je directe omgeving.”, “Gezondheid voor mijn dierbaren.” en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zoveel mensen, zoveel dromen.

Zelf vind ik het belangrijk om bij levensdromen stil te staan. Een levensdroom zegt iets over wat iemand drijft, wat iemands doel in het leven is, waar iemand vrijwillig extra tijd en geld in steekt. Stil staan bij je dromen is stilstaan bij je intrinsieke motivatie, bij de energie die diep van binnen leeft. Als deze energie vrijkomt dan zien we een aanstekelijk enthousiasme.

Inspiratie vinden in de droom van een ander
Echte inspiratie is te vinden door stil te staan bij elkaars dromen, ze te horen en te kijken waar je die ander kan helpen. In deze nieuwsbrief ga ik daarom mijn droom vertellen in de hoop dat ik anderen mag inspireren. Mijn droom begint bij God. Ik geloof namelijk dat God  de beste ideeën heeft en deze kenbaar maakt aan zowel gelovige als ongelovige. Daar waar de ongelovige er zich niet bewust van is dat sommige van zijn of haar ideeën van boven komen zijn christen dat als het goed is wel.

Als persoon ben ik altijd op zoek naar die geweldige ideeën waarin ik Gods hand zie, ik investeer vervolgens graag mijn tijd en energie in het ondersteunen van dergelijke mensen. Ik vind het namelijk geweldig als op deze manier initiatieven tot bloei komen. Wat is het prachtig als dat kleine zaadje dat God aan iemand geeft uitgroeit tot iets groots waardoor anderen zeggen:  God is geweldig. Voor mij is dat werkelijke aanbidding.

In de praktijk help ik graag mensen om hun dromen te verwezenlijken. Een jaar geleden heb ik  diverse keren gehad dat ik overduidelijk Gods leiding mocht ervaren. In dit geval gaf God, zo ervaar ik dat een eigen droom. Hij gaf nieuwe inzichten en visie.

Samenlevingsgericht geloofscommunities
Het eerste waarvan ik geloof dat ik van God mocht ontvangen is dit:  Verandering in de samenleving ontstaat in het klein. Niet door grote massa bijeenkomsten maar door liefdevolle geloofscommunities. Groepen van gelovigen waarin de deelnemers niet alleen gericht zijn op hun eigen groep, maar ook daar buiten durven kijken. Kleine groepen christenen die laten zien wat geloven inhoudt en anderen verwelkomen om mee te doen.  Hoe meer christenen liefdevolle “samenlevingsgerichte” geloofscommunities vormen hoe meer op de den duur de samenleving zal veranderen, dat is het eerst wat ik geloof dat God liet zien.  

Toegerust om te werken vanuit Gods kracht
Een tweede besef wat ik vanuit mijn relatie met God overduidelijk mocht ervaren is dat de samenleving mensen nodig heeft die in de afhankelijkheid van God opereren. Mensen die in Zijn kracht in plaats van in hun eigen kracht aan de slag gaan. Herhaaldelijk merk ik dat dit voor veel mensen nieuw is. Ze kennen de gaven van de Geest vooral door misstanden en dat maakt het niet aantrekkelijk. Zelf maakt dit mij bedroefd. God heeft zoveel voor ons aan kracht en inzichten, aan liefde en dienstbaarheid en vanuit onkunde blijft dit veel  te veel ongebruikt.

Toerusting rondom gaven en bedieningen is nodig en die toerusting kan het beste plaatsvinden vanuit mensen die daar al ervaring mee hebben. We hebben het in eerste instantie niet nodig dat leraren evangelisten trainen maar dat evangelisten zelf evangelisten opleiden. En dit principe is van toepassing op alle bedieningen.  Mensen hebben in eerste instantie geen boek of preek nodig over de gaven, ze hebben het nodig om de gaven in de praktijk te zien, om vanuit de praktijk te leren hoe het werkt.  Ze hebben oefening nodig. Het leerproces dat nodig is lijkt meer op het leren fietsen dan het leren lezen.  Je leert het met vallen en opstaan. Je leert het doordat je het anderen ziet doen om het vervolgens zelf uit te proberen. God heeft ons zoveel gegeven door de Heilige Geest met Pinksteren uit te storten. Ga oefenen in het klein, in plaats van gelijk het grote podium te pakken.

Een te grote groep gelovigen is alleen nog verlegen met het feit dat ze niet goed weten wat ze met de (kracht van) Heilige Geest zouden kunnen. Ze willen hier terecht zorgvuldig mee omgaan. Ze hebben een veilig leerklimaat nodig om te ontdekken hoe dit werkt en hoe je hier goed mee omgaat. Gods plan rondom het herstel van de samenleving is zo mooi en bijzonder dat we het niet kunnen veroorloven dat grote groepen gelovigen op de bank zitten en toekijken terwijl God hen zoveel aan potentie heeft gegeven. Toerusting op dit gebied is naar wat ik geloof essentieel.

Verbindend leiderschap
Om deze twee punten echt goed te laten werken is er nog een derde aspect nodig en dat is gezond leiderschap.  Ook hier is verandering in  nodig. We hebben leiderschap nodig dat duidelijk richting geeft, dat Gods visie voor deze samenleving verwoordt, mensen motiveert om in beweging te komen en tegelijkertijd genoeg ruimte geeft aan anderen om aan te haken, om mee te doen, om samen op te trekken. Geënt in God en ruimte biedend voor anderen.

Gezond geestelijk leiderschap wijst naar mijn mening op Jezus, helpt de richting te ontdekken die Jezus wil gaan en neemt vervolgens een dienende houding aan om samen die weg te bewandelen. We hebben geen nieuwe dictators nodig, we hebben ook geen helden nodig die alleen de focus op zichzelf zetten om zelf de redder te spelen.  Nee, we hebben leiderschap nodig dat naast richting geeft ook samenbindend werkt, die de kracht van het geheel een plaats weet te geven.  We hebben leiders nodig die de verbinding weten te leggen naar God en naar elkaar. Die werken in afhankelijkheid van God en vanuit gelijkwaardigheid naar anderen. We hebben het nodig dat deze leiders opstaan en daar waar ze al functioneren, ondersteund worden met gebed.

Nu heb ik naast deze eigen droom, het tot bloei zien komen van deze drie gebieden, ook nog een droom “geërfd”. Een droom van de initiatiefnemers die zorgden dat het geweldige netwerk FeelWelcome  ontstond. Deze droom past prima bij de drie punten die God aan mij heeft laten zien en waarvoor Hij  – zoals ik dat ervaar – mij geroepen heeft.  Ik besef alleen wel dat de droom  die ik kreeg en de droom die ik “geërfd” heb  beiden te groot zijn  voor mij en voor de huidige teamgenoten die zich nu al aangesloten hebben om mee te helpen deze dromen te verwezenlijken. 

(Geschreven door: Wilbert de Goei)